มาจู่ เทพพิทักษ์แห่งท้องทะเล

ในช่วงศักราชไคหยวน  เฉินฉางเซิง เป็นเด็กกำพร้ามีชาติกำเนิดลี้ลับได้นักพรตในป่าช่วยไว้และรับเป็นศิษย์เพื่อที่จะรักษาโรคนี้

Review

Story
Actor
Worth to watch
Very Good
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>